Vietnamese Night Mid-Autumn Concert

JOIN US ON SUNDAY, SEPTEMBER 11 AT 4PM FOR VIETNAMESE NIGHT: MID-AUTUMN CONCERT! THE BEST OF DUETS WITH STARS:

 • Myra Trần
 • Nguyên Khang
 • Mai Thiên Vân
 • Hồ Hoàng Yến
 • Hoàng Mỹ An
 • Quỳnh Vi
 • Kỳ Phương Uyên
 • Bảo Liêm                
 • Vân Sơn
 • Đan Nguyên
 • Diễm Sương
 • Lương Tùng Quang 
 • Trịnh Lam
 • Thanh Hà
 • Lâm Nhật Tiến
 • AND MORE!